http://bayanbox.ir/view/5804903036886591962/%DA%A9%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C1.jpg
برای واردکردن رمزهای این بازی ، در Main Menu کلیدهای Alt + Shift + A را همزمان فشار دهید تا رمزگیر فعال شود. حال یکی از رمزهای زیر را به صورت مکرر در بازی تکرار کنید، ‌تا کد مربوط به آن اجرا گردد. برروی ادامه ی مطلب کلید نمایید

     کد 

 

   عملکرد 

 

  ALT + C

 

 ظاهر شدن متناوبی شخصیت‌ها 

 

  ALT + G

 

  از بین بردن Stronghold اصلی 

 

  ALT + K

 

  از بین بردن قلعه‌ی دشمن 

 

  ALT + L

 

  بالا بردن یک واحد 

 

  ALT + P

 

  بالا بردن میزان شخصیت‌ها 

 

  ALT + X

 

۱۰۰ محبوبیت و ۱۰۰۰ طلا 

 

  ALT + F   

 

  همه چیز مجانی میشود! 

 

  ALT + S   

 

  تغییر دادن زمان 

 

  ALT + Q

 

  سریعتر شدن بازی 

 

ALT + Y

 

 کشتن دشمنان روی صفحه‌ی مانیتور! 

 

ALT + Z

 

  از بین بردن دشمنان انتخاب شده!