تعرفه تبلیغات در وب سایت

نوع تبلیغات اندازه و مشخصات هزینه 30 روز (تومان) هزینه 40 روز (تومان) هزینه 3 ماه (تومان) دائمی
بنر
250×250
در منو چپ
40,000 50,000 70,000
بنر
90×728
در اول بالای سایت
40,000 50,000 70,000
بنر
60×468
در وسط منو چپ
20,000 30,000 40,000
تبلیغ متنی
پایین منو چپ
5,000 7,000 10,000